• p05.jpg

JEDNOSTKI TRANSPORTOWE


Posiadamy zróżnicowany asortyment jednostek transportowych stosowanych w podziemnych zakładach górniczych takich jak:


  • wozy kopalniane (urobkowe) mające zastosowanie do przewozu urobku (węgla - z wykorzystaniem całkowitej pojemności wozu) oraz innych materiałów sypkich (rudy, skała płona, łupek,piaskowiec - pod warunkiem załadunku o masie nieprzekraczającej dopuszczalnej dla tego typu wozu). Dopuszcza się także transport maszyn, urządzeń, ich części oraz materiałów pomocniczych.
  • wozy kopalniane materiałowe specjalne (kontenerowe) mające zastosowanie do przewozu materiałów drobnicowych, innych materiałów sypkich, materiałów technologicznych (siatki okładzinowe, zamki obudów górniczych). Dopuszcza się także transport maszyn, urządzeń, ich części oraz materiałów pomocniczych. Po zdemontowaniu skrzyni (kontenera) z podwozia może on być transportowany za pomocą kolejek podwieszanych lub przemieszczany za pomocą wózków widłowych. Kontener może być także transportowany na platformach kolejek spągowych.
  • wozy kopalniane specjalne do przewozu materiałów długich (drzewiarki) mające zastosowanie do przewozu materiałów długich, takich jak rury, szyny, drewno i t.p. Dopuszcza się także transport maszyn, urządzeń, ich części oraz  innych materiałów pomocniczych.


Transport naszymi jednostkami może być wykonywany w podziemnych wyrobiskach zakładów górniczych (w pomieszczeniach ze stopniem "a","b","c" niebezpieczeństwa wybuchu metanu i klasy A i B zagrożenia wybuchem pyłu węglowego).