GŁÓWNE SEGMENTY RYNKU OBSŁUGIWANE PRZEZ WAMPOL


GÓRNICTWO

Jesteśmy producentem przenośników taśmowych, podawarek, przenośników zgrzebłowych, kompleksowych stacji przesypowych oraz jednostek transpor-t0wych.

TELEKOMUNIKACJA

Na bazie dokumentacji powierzonych produkujemy wieże dla potrzeb telekomunikacji o maks. wysokości 90 m i konstrukcja rurowej klasa wykonania EXC3.


ENERGETYKA

Produkujemy urządzenia dla zakładów energetycznych: przesiewacze rolkowe,

obrotniki cewek, systemy odpylania i odprowadzania spalin, korpusy i wały hydrogeneratorów.

BUDOWNICTWO

Współpracujemy z wykonawcami branży budowlanej realizując konstrukcje stalowe szybów wind osobowych oraz: pomosty, kładki, podjazdy dla niepełnosprawnych, balustrady i inne.