• p04.jpg
  • p06.jpg

PRZENOŚNIK WAMPOL 1000 i 1200

Firma "WAMPOL" jest producentem przenośników taśmowych WAMPOL 1000 i 1200.


Przenośniki taśmowe WAMPOL 1000 i 1200 przeznaczone są do odstawy urobku w oddziałach wydobywczych poziomych, na wznios i na upad oraz na powierzchni w kopalniach węgla kamiennego. Zwarta budowa napędu i pozostałych zespołów pozwala na zabudowę przenośnika w chodnikach podścianowych i zbiorczych.


Przenośnik "WAMPOL 1000 i 1200" jest urządzeniem grupy I kategorii M2 według Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej "w sprawie zasadniczych wymagań dla urządzeń i systemów ochronnych przeznaczonych do użytku w przestrzeniach zagrożonych wybuchem" (Dyrektywa 94/9/WE Parlamentu Europejskiego i Rady - ATEX.) co pozwala na pracę w wyrobiskach ze stopniem "a", "b" i "c" niebezpieczeństwa wybuchu metanu oraz A i B niebezpieczeństwa wybuchu pyłu węglowego na warunkach określonych dla urządzeń kategorii M2.

W przenośnikach taśmowych "WAMPOL" wprowadzono dodatkowe możliwości konfiguracji pod indywidualne potrzeby użytkownika w zależności od warunków geologiczno-lokalizacyjnych. Podzespoły przenośnika WAMPOL są kompatybilne i mogą współpracować z zespołami przenośników innych producentów.

CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA

Szerokość taśmy

Max. moc napędu głównego

Max. prędkość taśmym

Nachylenie max dla tasmy gumowej i chloroprenowej

Nachylenie max dla taśmy PCV

1000/1200 mm

2x132kW

3 m/s

-12 ÷ +16*

-12 ÷ +12*

*Przy nachyleniu powyżej 5 stopni należy wyposażyć przenośnik w hamulec.


ELEMENTY SKŁADOWE PRZENOŚNIKA

  • napęd
  • wysięgnik
  • pętlicowy zasobnik tasmy (pętlica wraz z stacją napinającą)
  • konstrukcja nośna trasy
  • zwrotnia
  • taśma
  • krążniki
  • wyposażenie elektryczne
  • wyposażenie przeciwpożarowe.