• roboty-dolowe-01.jpg
  • roboty-dolowe-02.jpg
  • roboty-dolowe-04.jpg
  • roboty-dolowe-03.jpg

PROFESJONALNY ZAKRES KWALIFIKOWANYCH USŁUG DLA KOPALŃ WĘGLA KAMIENNEGO


Znaczącym i bardzo ważnym obszarem działalności firmy WAMPOL Sp. z o. o. jest świadczenie usług na rzecz kopalni węgla kamiennego. Zadania te realizowane są w podziemnych wyrobiskach górniczych. Nasza struktura organizacyjna pozwala na prowadzenie tych prac zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie, a doświadczona kadra zapewnia wysoką jakość świadczonych usług.


Oferujemy usługi w następujących obszarach:


  • kompleksowa zabudowa przenośników taśmowych
  • łączenia mechanicznego taśm metodą klejenia na zimno
  • obsługa i konserwacja urządzeń odstaw urobku
  • roboty związane z zabudową i wybudową kompleksów ścianowych, w tym montaże i demontaże obudów zmechanizowanych, przenośników zgrzebłowych kombajnów górniczych. Podejmujemy się montaży tras kolejek spągowych i podwieszanych, budowy i demontaży rurociągów oraz innych prac w. g. zapotrzebowania zleceniodawcy.


Załogi zatrudnione przy realizacji wymienionych wyżej zadań posiadają aktualne szkolenia i legitymują się uprawnieniami pozwalającymi na świadczenie usług w tych obszarach. W swej dotychczasowej działalności prowadziliśmy prace w licznych zakładach górniczych. Jesteśmy wykonawcą kompleksowej zabudowy przenośnika taśmowego o zainstalowanej mocy 1 kW w kopalni Murcki-Staszic, zabudowy przenośników taśmowych przystosowanych do jazdy ludzi w kopalniach Mysłowice-Wesoła, Z. G. Janina.


Braliśmy udział w pracach przezbrojeniowych w PG Silesia, KWK Wieczorek, Wujek-Śląsk, Nowe Brzeszcze, ZG Sobieski. Wykonywaliśmy prace związane z zabudową tras kolejek podwieszanych i spągowych w takich zakładach górniczych jak: KWK Knurów-Szczygłowice, Mysłowice-Wesoła.


Zapraszamy do współpracy!